موسسه خیریه نورالزهرا س

تهیه ارزاق ایتام و بیماران دیالیز

ما می خواهیم مهربانی جهانی شود

مبلغ پروژه: 1,000,000,000 ریال

مبلغ مانده: 1,000,000,000 ریال

تعداد مشارکت: 0

مبلغ مشارکت: 0 ریال

چه خوبه همیشه یادمون باشه که زمان بسرعت برق و باد می گذره و همه چیز درحال تغییره؛ حتی حال خوب وبدمون، زمان‌پایدار نیست و تا بخودمون بیایم تموم‌میشه

چه شایسته است که از زمان و امکاناتی که داریم در جهت بهبود کیفی زندگی خودمون و دیگرانی که نیازمند هستند استفاده کنیم

با کمک‌هامون از خوبی‌ها و زیبایی‌های این دنیا لذت ببریم. هر چقدر هم که کوچیک و ساده باشن، اماارزشمندن

حتی باهدیه دادن یه لبخند گرم حال یکنفر رو بهتر کنید مطمئن باشید حال دلتون خوب میشه و این زنجیره مهربانی درحال تکراره وارزششو‌داره.

امیدوارم با مهربانی شما بتونیم به تعداد بیشتری از دوستان نیازمند کمک کنیم

ما می خواهیم مهربانی جهانی شود

بی شک بدون‌حضور شما امکان پذیر نخواهدبود


همیار گرامی لطفا جهت مشارکت در پروژه یا سرفصل های دیگر شماره موبایل خود را وارد نموده، سپس روی دکمه بررسی سابقه و ادامه کلیک نمایید.
لطفا بعد از وارد کردن شماره تلفن همراه دکمه بررسی سابقه را بزنید